Általános

Szerződési Feltételek

Termékeinkre anyacégünk, a Novogenia GmbH általános feltételei és adatvédelmi koncepciója érvényes. A következő linkek alatt találja őket:

Novogenia GmbH

Az adatvédelemmel kapcsolatos információkról itt olvashat

Általános szerződési feltételek a Novogenia által elvégzett és a DNA-Plusz Hungary Kft. által közvetített génelemzésekhez

A Novogenia GmbH, Novogenia GmbH Strasse 19, 5301 Eugendorf / Austria. +43 6232 90 303 9000, www.novogenia.com általános szerződési feltételei, a magyarországi kapcsolattartó, DNA-Plusz Hungary Kft. közreműködésével.

Általános feltételek

 1. A korlátolt felelősségű Novogenia GmbH egy orvosi laborokból álló hálózat, ami az embereken orvosi célból végzett genetikai vizsgálatok közvetítéséért és logisztikájáért felel. A szolgáltatás kizárólag humángenetikai vizsgálatok közvetítésére terjed ki.
 2. A szolgáltatás kizárólag genetikai elemzések közvetítéséből áll, adott esetekben orvosi leletekkel együtt.
 3. Eltérő, ellentétes vagy kiegészítő általános szerződési feltételek, még akkor sem válnak a szerződés részévé, ha azok ismertek, kivéve, ha ebbe a felek írásban beleegyeznek.
 4. A fogyasztók a német fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztók, vagyis természetes személyek, akik nem folytatnak kereskedelmi vagy vállalkozói tevékenységet.
 5. Ez az ÁSZF egyaránt vonatkozik vállalkozókra és fogyasztókra, kivéve, ha egyéb megállapodásokban ettől eltérő megegyezés történt. Ebben az ÁSZF-ben szerződő félként szerepelnek az orvosok (vállalkozók) és a páciensek (fogyasztók).

Információk ügyfelek számára, akik fogyasztók

 1. cég neve: Novogenia GmbH, www.novogenia.com
 2. tevékenységi kör: egészségmegőrzés céljából forgalmazott génvizsgálatok
 3. bejegyzés: FN 323177k, FA Vöcklabruck 161/8890-24
 4. forgalmi adószám (UID): ATU 64713304
 5. elérhetőség: office@novogenia.com

A szolgáltatás lényeges tulajdoságai

 1. génvizsgálatok közvetítése rendelkezésre bocsátott sejtek és adott esetben orvosi-klinikai lelet alapján
 2. A szolgáltatás árát, beleértve az adókat és a szállítási költségeket, a vizsgálatot végző orvos állapítja meg, ill. a honlapon tüntetjük fel, miközben az ár tudomásulvételét és elfogadását a betegnek a hozzájáruló nyilatkozaton szereplő aláírása jelenti.

Általános szállítási költségek:

 1. A géntechnikai elemzések és leletek szállítása során költségek merülnek fel, amelyek a honlapon fel vannak tüntetve és az ügyfelet terhelik.
 2. Az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a Novogenia Gmbh a szolgáltatás teljesítéséhez, a laborba érkezést követően 14 munkanapon belül hozzálásson. Az ügyfél tudomásul veszi, hogy visszavonási joga ezzel együtt elévül.
 3. Az ajánlat érvényessége: az ügyfél ajánlata a Novogeniához való beérkezéstől számított 2 hétig kötelező erővel bír.

Az árak érvényességének ideje:

 1. Az árak a megkötött szerződésre érvényesek.
 2. A vállalat telephelye, ahol a fogyasztó mindenkori reklamációjával élhet német nyelven: Novogenia GmbH, Novogenia GmbH Strass 19, 5301 Eugendorf / Ausztria.
 3. Ügyfélszolgálat: mivel a szolgáltatás nem kereskedelmi árucikkekkel kapcsolatos, nincs külön ügyfélszolgálat. Természetesen kérdésekkel és panaszokkal kapcsolatban a Novogenia szívesen áll az ügyfelek rendelkezésére a fenti címen, illetve a DNA Plus Humángenetikai Centrum (továbbiakban: DNA-Plusz Hungary Kft.) ügyfélszolgálata, az

ugyfelszolgalat@genteszt.hu címen.

Szerződéskötés

 1. A szerződéskötés az ügyfél által a Novogenia felé tett ajánlat után következik be. A honlap, prospektusok vagy egyéb iratok nem képeznek ajánlatot az ügyfél számára, hanem csak meghívást egy ajánlat megtételére, amely esetében a Novogenia fenntartja a jogot, hogy saját megítélése alapján döntsön a szerződés megkötéséről.
 2. A szerződés akkor jön létre, amikor a Novogenia nem mond ellent az ügyfél ajánlatának és erre a Novogenianak 2 hétes határidő áll rendelkezésére, tehát a Novogenia hallgatása egyértelműen a szerződés elfogadásaként értendő. A szerződés elfogadása írásos formában is megtörténhet. Ezen határidőn belül az ügyfelet kötelezi az ajánlata.
 3. Az értékesítő orvos megerősíti, hogy amikor a megrendelő lapon, mint szerződő fél nem egyértelműen a páciens van feltüntetve és a páciens nem töltötte ki hiánytalanul a megrendelő lapon szereplő összes szükséges információt, akkor ebben az esetben az orvos a megrendelő és szerződő fél a Novogenia-val. Ez abban az esetben is érvényes, ha az orvos szerepel címzettként.

Árak

 1. A honlapon feltüntetett árak bruttóban értendők.
 2. Azoknak az ügyfeleknek, akik vállalkozók mindig a legújabb, a szerződéskötés napján érvényben lévő árlista érvényes, melynek ismeretét az ügyfél megerősíti.
 3. Azoknak az ügyfeleknek, akik fogyasztók az orvosuk vagy a honlap által van tudomásuk az adókat tartalmazó árakról és ezeket kimondottan elfogadják. Ezt a beleegyező, ill. megrendelő lapon szereplő aláírásukkal igazolják. A telekommunikációs csatornákon keresztül történő megrendelés esetén az ügyfélnek további költségei nem keletkeznek.

Online Megrendelés, Fizetés és fizetési késedelem

Megrendelés menete

 1. A kiválasztott termék(ek)et megrendelő kifizeti DNA-Plusz Hungary Kft-nek. (bankszámlaszám: CIB 10702019-67631382-51100005) A DNA-Plusz Hungary Kft. elszámolási kötelezettsége a Novogenia-val szemben él.
 2. Az összeg beérkezését követően DNA-Plus Hungary Kft. elküldi a mintavételi szettet a megrendelő által megadott címre.
 3. A megrendelő a mintavétele után visszajuttatja a mintavételi szettet – a kitöltött és aláírt papírokkal együtt – DNA-Plusz Hungary Kft. címére (1051 Budapest, Hercegprímás utca 13. II/21.)
 4. DNA-Plusz Hungary Kft. eljuttatja a mintát – a megrendeléstől függően – a Novogenia laborjába, vagy a Novogenia partner laborjába.
 5. Az elemzési idő általában 6-16 hét.
 6. Az eredményt a megrendelő által megadott e-mail címre juttatjuk el, 2 lépcsős biztonsági kódokkal ellátott belépéssel, pdf formátumban. Megrendeléskor lehetőség van – külön díjazás fejében – nyomtatott formátumban is kérni az eredményt.

Fizetés és fizetési késedelem

 1. A számlát a Novogenia és/vagy a DNA-Plusz Hungary Kft. a megbízási/megrendelő lapon feltüntetett címre állítja ki.
 2. A számla teljes összegét a számla kiállítását követő 4 héten belül kell a számlán feltüntetett pénznemben kiegyenlíteni. A határidő eredménytelen elteltével az ügyfél fizetési késedelembe esik.
 3. A Novogenia kimondottan fenntartja magának azt a jogot, hogy szolgáltatásokat csak az ügyfél részéről történő előre való fizetés után végezze és erről tájékoztatja az ügyfelet.
 4. Az ügyfélnek különösen Németországon kívüli fizetés esetén gondoskodnia kell arról, hogy a számla végösszegét levonások nélkül fizesse ki a Novogenia számára, úgy, hogy főleg külföldi átutalások esetén az ezzel kapcsolatos költségeket teljes egészében az ügyfelet terheli.
 5. Amennyiben az ügyfél fogyasztó, a Novogenia az ügyfél saját hibáján kívül okozott fizetési késedelem következtében keletkezett károk bizonyítása nélkül is jogosult az alapkamatot 5%-kal meghaladó követelés behajtására.
 6. Amennyiben az ügyfél vállalkozó, a Novogenia a fizetési késedelemből keletkezett károk bizonyítása nélkül is jogosult az alapkamatot 12%-kal meghaladó követelés behajtására.
 7. Minden ügyfélnek (még a fogyasztóknak is) viselnie kell a késedelem miatt a követeléssel kapcsolatban fellépő díjakat: pl. felszólítás díja, a fizetésképtelenség díja, egy ügyvéd felkeresésével kapcsolatos díjak, a bíróságon kívüli tevékenysége és egyéb szükséges jogi lépések esetén. Az ügyfelet ebben az esetben is terhelik a késedelem következményei.
 8. Amennyiben az ügyfél vállalkozó, csak akkor van joga a követelések beszámítására, ha követelései jogerősen megállapítást nyertek vagy a Novogenia elismeri azokat. A vállalkozó nem jogosult a fizetés visszatartására.
 9. Amennyiben az ügyfél fogyasztó, csak abban az esetben jogosult a követelések beszámítására, ha a Novogenia fizetőképes, a követelések jogi összefüggésben vannak a Novogenia követeléseivel és ezek jogerős megállapítást nyertek vagy a Novogenia elismeri azokat.

Bankkártyás fizetés biztonságos felületen:

Online bankkártyás fizetés a OTP BANK ZRT – OTP Simple fizetési felületén.

A Felhasználó/Vevő tudomásul veszi, hogy a(z) DNA-Plusz Hungary Kft. (A Szolgáltató székhelye: 1051 Budapest, Hercegprímás utca 13. II/21. adatkezelő által a(z) www.genteszt.hu/healthcontrol, www.taplalkozasgenetika.hu, www.genkozmetikumok.hu, www.babamamagenetika.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

Számlázáshoz szükséges adatok: vásárlási folyamatnál bekérendő számlázási adatok felsorolva: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, házszám; Telefonszám; E-mail cím

Szállításhoz szükséges adatok: vásárlási folyamatkor bekérendő szállítási adatok felsorolva: Vezetéknév; Keresztnév; Irányítószám; Város; Utca, Házszám

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

A szerződés rendes felmondása és a hatályos jog szerinti következményei

 1. Az ügyfélnek joga van a mintavételt és a megrendelő, illetve beleegyező nyilatkozaton szereplő aláírás dátumától számított 3 munkanapon belül visszavonni ajánlatát.
 2. A megkötött szerződésre nincs hatással, ha a beteg a vizsgálat eredményét és az abból eredő követkeményeket/konzekvenciákat nem szeretné megtudni, akkor sem, ha maga a beteg a szerződő fél vagy a szerződés az orvos és a Novogenia között jött létre.
 3. Ha a páciens visszavonja a vizsgálathoz való hozzájárulását, akkor a Novogenia minden tevékenységgel felhagy és a teljesítéstől mentesül. Amennyiben a Novogenia már elkezdte a vállalt szolgáltatás teljesítését, joga van a teljes vételár követelésére, illetve az esetleg a teljesítés nem teljes elvégzéséből származó megspórolt költségek levonása után fent maradó összeg követelésére, feltéve, hogy az ajánlat visszavonása még a teljes szolgáltatás elvégzése előtt történik.

A fogyasztók joga az ajánlat visszavonására

Az ügyfél beleegyezését adja, hogy a Novogenia a szolgáltatás teljesítését a szerződés kötésétől számított 7 munkanapon belül megkezdi. Az ügyfél beleegyezését annak tudatában adja, hogy a visszavonás joga ezáltal elévül. A szolgáltatás továbbá fogyasztóspecifikusan kerül végrehajtásra, és ezáltal az ügyfél igényeihez igazodik. Az ügyfél ezzel tudomásul veszi, hogy az a körülmény, hogy a szerződés tárgyát képező szolgáltatás teljesítése 7 munkanapon belül megkezdődik és a személyreszabott végrehajtás, még akkor sem áll rendelkezésére az ajánlattól való visszalépés joga, ha ő maga fogyasztó.

A mintában keletkezett veszteség/ annak megsemmisülése/ megsérülése/ megváltozása vagy hibája

 1. Ha a DNA-Plusz Hungary Kft.-nek megküldött minta a szállítás során megsemmisül, megsérül vagy megváltozik vagy elveszik, akkor az a beteg kizárólagos felelősségi körébe tartozik.
 2. Ha a szállítás során a mintában bekövetkező sérülés vagy megváltozás miatt hamis vagy hibás eredmény születik, akkor az nem a Novogenia felelőssége, így jótállási kötelezettsége nem keletkezik.
 3. Ha a mintából DNS nem nyerhető ki, akkor a beteg kész arra, hogy újabb mintát küldjön, anélkül, hogy cserébe a költségek megtérítését vagy pótlását kérhetné. Orvosoknak sincs joguk az újabb mintavételből származó költségek átruházására a Novogeniára.
 4. A szolgáltatást érintő olyan tényezők, mint késés vagy nem teljesítés (korlátolt felelősséggel együtt) a Novogenia részéről
 5. A Novogenia szolgáltatási kötelezettsége csak abból áll, hogy a vizsgálat eredményét, illetőleg adott esetben a leletet az orvosnak vagy a betegnek megküldje. Azonban az eredmény kézhez vételétől számított 4 héten belül a beteg a Novogeniához fordulhat kérdéseivel.
 6. Amennyiben további kérdésekben a felek írásban nem állapodnak meg, Novogenia a szolgáltatás teljesítését minél előbb, de legkésőbb a szerződés megkötésétől számított 7 munkanapon belül megkezdi. Az ügyfél figyelmét felhívjuk arra, hogy génvizsgálat 6-16 hetet vehet igénybe.
 7. A beteg csak akkor állhat el a szerződéstől a határidő be nem tartása miatt, ha a DNA-Plusz Hungary Kft.-nek írásban egy legalább 2 hetes póthatáridőt biztosított, kivéve akkor, ha a felek egy konkrét szállítási határidőben egyeztek meg.
 8. Ha olyan körülmény áll be, amely valószínűsíti a Novogenia jelentős késedelmét vagy a teljesítés lehetetlenülését, a Novogenia elállhat a szerződéstől. Ha a kötelemszegés a Novogenia vétkessége vagy egyéb felróhatósága miatt áll be, akkor a Novogenia az emiatt keletkező károkért csak helytállási kötelezettséggel tartozik, ha ezt szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta.
 9. Enyhe gondatlanságért való helytállás, a járulékos és vagyoni károk megtérítése, elmaradt haszon, kamatkárok és harmadik személyekkel szemben fennálló követelésekből keletkezett károkat a beteggel szemben nem lehet érvényesíteni. A felelősség ilyen formájú korlátozása – abban az esetben, ha fogyasztóról van szó – nem terjed ki a Novogeniának felróható személyi károkra és a Novogeniának átadott dolgokban keletkezett károkra.
 10. Késedelmes teljesítés vagy a teljesítés elmaradása esetén a beteg maximum csak a tényleges kár összegének megfelelő kárigényt támaszthat és csakis akkor, ha a Novogeniát szándékosság vagy legalább súlyos gondatlanság terheli. Enyhe gondatlanságért való helytállás, a járulékos és vagyoni károk megtérítése, elmaradt haszon, kamatkárok és harmadik személyekkel szemben fennálló követelésekből keletkezett károkat a beteggel szemben nem lehet érvényesíteni.
 11. A felelősség ilyen formájú korlátozása – abban az esetben, ha fogyasztóról van szó – nem terjed ki a Novogeniának felróható személyi károkra és Novogeniának átadott dolgokban keletkezett károkra.

 

Felelősség korlátozások

 1. Novogenia csak olyan károkért felel, amit a Novogenia vagy bármely munkatársának súlyos gondatlansága vagy szándékossága okozott.
 2. Enyhe gondatlanságért való helytállás, a járulékos és vagyoni károk megtérítése, elmaradt haszon, kamatkárok és harmadik személyekkel szemben fennálló követelésekből keletkezett károkért való helytállás kizárt.
 3. A felelősség ilyen formájú korlátozása – abban az esetben, ha fogyasztóról van szó – nem terjed ki a Novogeniának felróható személyi károkra és Novogeniának átadott dolgokban keletkezett károkra.
 4. A Novogenia nem felel olyan hibákért, amelyekre a Novogenia nincs kimondott hatással. Ide tartoznak a partnerlaborokban elkövetett hibák.

Adatvédelem

A Novogénia a genetikai elemzés során a felhalmozott adatokat titokban tartja, a következő szabályok alapján:

 1. A vizsgált személy kérésére jogosult a róla szóló adatokba betekinteni.
 2. A vizsgált személlyel váratlan eredményeket, amelyeknek közvetlen klinikai jelentősége van, ill. azokat az információkat, amelyeket a beteg kimondottan kér közölni kell, kivéve, ha az a kifejezett kérése, hogy egy meghatározott eredményről értesítsék.
 3. Ha a vizsgált személy erre kifejezetten nem volt kíváncsi, akkor úgy kell vele ezt az információt közölni, hogy az indokolatlanul ne zaklassa fel. Határeseteknél ez a tájékoztatás elmaradhat (ezt a döntést a megrendelő orvos, illetve a kezelő és diagnózist felállító orvos hozhatja meg).
 4. Variációk, amelyek a vizsgálat idején nem kerültek rendesen dokumentálásra, és a klinikai kihatása emiatt egyértelműen nem állapítható meg, nem kerülnek közlésre.
 5. A nem anonimizált adatokat az eredetitől eltérő célra nem lehet felhasználni, csak a vizsgált személy írásos beleegyezésével.
 6. Novogenia angol nyelvű leírása itt olvasható.

Adatok továbbítása

 1. Az adatokat csak azon személyeknek lehet továbbítani, akik abban az intézményben dolgoznak, ahol a kutatás, feldolgozás vagy kiértékelés közvetlenül történik,
 2. valamint a vizsgált, ill. általa megbízott személynek,
 3. az orvosnak, aki az adott esetben a vizsgálatot elrendelte, és a kezelő- vagy diagnosztizáló orvosnak,
 4. más személyeknek, akikhez a vizsgált személy kimondottan és írásbeli formában, amely visszavonható, hozzájárult.

 

 • A szerződés teljesítése érdekében a Novogenia megosztja az ügyfél személyes adatait a belföldi partnercégekkel, továbbá más Európai Uniós tagállamban lévő partnercégekkel, amelyek a Novogenia által nyújtott szolgáltatás egy részét nyújtják. Ezek a cégek csak azokat az adatokat kapják meg, amelyek a mindenkori szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek. E cégek szerződésben kötelezik magukat arra, hogy az átadott adatokat csak azokra a célokra dolgozhatják vagy használhatják fel, amelyekre a teljesítése érdekében azokat átadták nekik.
 • Megfelelő módon biztosítani kell, hogy jogosulatlan személyek az adatokhoz ne juthassanak hozzá.
 • A nem anonimizált adatokat csak abban az intézményben, ahol a vizsgálatokat végzik és csak annál az orvosnál, aki adott esetben a vizsgálatot elrendelte szabad feldolgozni. Más adatoktól elkülönítve kell őket tárolni és csak az arra jogosult személyek egy elkülönített hozzáférés révén használhatják.
 • Ezek a kötelezettségek azokra a személyekre is vonatoznak, akik a génvizsgálatok végrehajtásában vagy az összegyűjtött adatok tárolásában vagy kezelésében részt vesznek.
 • Ön bármikor kérhet tájékoztatást arról, hogy milyen adatokat tároltunk személyéről. Ezt az információt díjmentesen szolgáltatjuk írásos kérelem fejében. Ön bármikor kérheti adatai törlését, korrigálását, zárolását vagy visszavonását. Azok az adatok, amelyek szükségesek a könyvelési folyamatokhoz a használat végéig nem törölhetők.
 • Kérem vegye figyelembe, hogy a külső internetes oldalakról belinkelt tartalmakért semmiféle felelősséget nem tudunk vállalni és ezennel határozottan elhatárolódunk a belinkelt oldalak tartalmáról, amelyek külső linkek integrációjával elérhetők. Az oldalunkon lévő linkek segítségével elérhető idegen tartalmakat a Novogenia nem tekinti sajátjának és így semmiféle felelősséget nem vállal értük. Illetéktelen és jogellenes tartalmaktól határozottan elhatárolódunk.

Egyéb

  1. Jelen ÁSZF a Novogenia és az ügyfél között létrejövő teljes megállapodást jelentik, és a felek között a szerződés tárgyával kapcsolatban korábban létrejött megállapodások helyébe lépnek – beleértve a beteg megbízási nyomtatványon szereplő hozzájárulását és mindenfajta együttműködési megállapodást. Szóbeli mellékmegállapodások nem állnak fenn.
  2. Kötelező biztosítékok, kötelezettségek és ígéretek csak akkor várhatóak el vagy fogadhatóak el a DNA-Plusz Hungary Kft-től, ha ezek közvetlenül a Novogeniatól származnak. Az ügyféllel szemben, aki fogyasztó, az orvos, aki a genetikai vizsgálatokat elrendelte vagy a kezelőrovos nem tekintendő a Novogenia alkalmazottjának.
  3. Jelen ÁSZF megváltoztatása vagy kiegészítése csak akkor érvényes, ha arról a felek írásban megegyeznek.
  4. Ha a Novogenia vagy az ügyfél jelen ÁSZF-ből származó jogával nem él vagy azt nem érvényesíti, az nem minősül e jogról való lemondásnak, illetőleg ezzel nem zárja ki, hogy azt egy későbbi időpontban gyakorolja vagy érvényesítse.

 

 1. Ha a jelen ÁSZF egy rendelkezése vagy egy rendelkezésének egy része vagy bármely más megállapodás teljesen vagy részben érvénytelen, hatálytalan vagy nem érvényesíthető, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, hatályosságát vagy érvényesíthetőségét. Ilyen körülmények között az érvényletennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthető rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthető rendelkezéshez gazdasági értelemben a legközelebb áll. Ha az ügyfél fogyasztó, akkor az érvényletennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthetőnek tartott rendelkezés helyébe egy olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelennek, hatálytalannak vagy nem érvényesíthető rendelkezéshez gazdasági értelemben a legközelebb áll.
 2. A Novogeniának jogában áll, hogy a német géndiagnosztikáról szóló törvény értelmében a szerződést vagy jogait és kötelezettségeit átengedje, megváltoztassa vagy átruházza.

 

Alkalmazott jog, illetékesség, teljesítés helye

 1. Jelen ÁSZF -re és minden szerződésre az osztrák jog alkalmazandó az UN fogyasztó jogi egyezmény kizárásával.
 2. Ha az ügyfél fogyasztó, akkor a jogválasztás csak annyiban érvényes, amennyiben a fogyasztó szokásos tartózkodási helye szerinti állam által biztosított védelmet megvonták tőle.
 3. Minden közvetlenül vagy közvetve ebből a szerződésből eredő vita esetén a kereskedelmi bíróság illetékes.
 4. Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései, beleértve az általános szerződési feltételeket teljesen vagy részben érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. A teljesen vagy részben érvénytelen rendelkezést olyan rendelkezéssel kell pótolni, amelynek a gazdasági eredménye az érvénytelen rendelkezéshez a legközelebb áll.
 5. A Novogenia saját belátása szerint perelheti az ügyfelet (fogyasztó, vállalkozó).
 6. Az ügyfél és a Novogenia kötelezi magát a teljes titoktartásra az esetleges jogi ügyek fennállását és tartalmát illetően, hacsak a törvényes előírás mást diktál.
 7. A teljesítés helye Mondsee.

Adatvédelmi beleegyező nyilatkozat

 • Beleegyezem, hogy a Novogenia az eljárás során keletkezett adatokat saját hálózatának számítógépein tárolja, feldolgozza és használja.
 • Beleegyezem, hogy a Novogenia tárolja a személyes adataimat marketing célokra, mint például hírlevelek küldésére az e-mail címemre. Ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatom a datenschutz@novogenia.com címre küldött kérelemmel.
 • Beleegyezem, hogy a Novogenia szükség és konkrét támpontok esetén személyes adataimat a többségi érdekek megőrzése érdekében továbbíthatja a használati viszony időtartamán túl az igazságszolgáltatási szervek vagy sértett harmadik felek számára.
 • Beleegyezem személyes adataim feldolgozásába és használatába. Ez a beleegyezés azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket “különleges személyes adtokként” neveznek. Ezek az adatok faji, etnikai és egészségügyi természetűek.
 • Ez a beleegyezés bármikor és előre is visszavonható a datenschutz@novogenia.com címre küldött kérelemmel.

Az ÁSZF magyar fordításáért a Novogenia semmilyen jogi felelőséget nem vállal!

Az eredeti ÁSZF angol nyelven megtekinthető a https://novogenia.com/en/terms-and-conditions/ oldalon.

(Update: 2020.09.05.)

Kapcsolat

+36 70 984 9001

office@genkozmetikumok.hu

DNA-Plusz Hungary Kft.
1051 Budapest
Hercegprímás utca 13.

 

Csatlakozzon hozzánk!

Facebook

Instagram

YouTube